Agentschap telekom heeft Atlantis Watersport als officiële examenlokatie toegewezen voor marifoon basis certificaat.

U kunt bij ons in Warmond, aangrenzend aan kaag en braassem , examen doen voor het MARIFOON certificaat.

Naam + achternaam
Voorkeurs startdatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
BSN nr ( alleen voor marifoonexamens )
Geboorteplaats
Geboortedatum
eventueel opmerkingen